درباره ما | مطالبات شهدا | دفاع مقدس | دانشنامه | فیلم | صوت | ارتباط با ما | سایت های شفیق فکه | سیاسی | تصاویر
    صفحه نخست / مطالبات شهدا / مطالبات شهدا: سیاسی

نگرانی از سازش با دشمنان نگرانی از سازش با دشمنان

نگرانی ما این است که مبادا سازشی صورت گیرد اما هرگز سازشی صورت نخواهد گرفت.

اولین قبلی ۱ از ۱ بعدی آخرین