درباره ما | مطالبات شهدا | دفاع مقدس | دانشنامه | فیلم | صوت | ارتباط با ما | سایت های شفیق فکه | سیاسی | تصاویر
    صفحه نخست / مطالبات شهدا / مطالبات شهدا: معنوی، عبادی، مذهبی

به گفته های شهدا: روحاني شهيد: احمد جوكار به گفته های شهدا: روحاني شهيد: احمد جوكار

 

شما برادران مسئول قدر يكديگر را بدانيد و خود را مسئول در پيشگاه خداوند متعال بدانيد..........

 

 


نقل قول از: شهید داوود قاسمی نقل قول از: شهید داوود قاسمی

 

اگر خواستند ما را یاد کنند به ما......

 


نقل قول از: شهيد محمد وكيلى ارگى نقل قول از: شهيد محمد وكيلى ارگى

 

سعى كنيد تا آنجا که ممکن است به دستورات......

 

 


 

مطالبه شهيد على سليمانى مطالبه شهيد على سليمانى

 

 

مادرم افتخار کنید که..................

 

 


مطالبات شهدا: شهيد حسن شاكرى مطالبات شهدا: شهيد حسن شاكرى

 

ننگ است كه اسلام و كتاب خداوند «قرآن» را تنها..............

 

 


به گفته های شهدا:  شهيد احسان شاكرى به گفته های شهدا: شهيد احسان شاكرى

 

 

وصيتم عمل به آيات قرآن..........

 

 


نقل قول از: شهيد على ‏شاكر نقل قول از: شهيد على ‏شاكر

 

 

راهم را ادامه دهيد و...........

 

 
 

مطالبات طلبه شهيد: شهيد على طاهرى مطالبات طلبه شهيد: شهيد على طاهرى

 

 

پدر و مادر افتخار كنيد كه ......................

 


به گفته های شهدا: شهيد كرم على‏ صغرى به گفته های شهدا: شهيد كرم على‏ صغرى

 

 

هر شب جمعه...............

 

 


مطالبه شهيد نجف شجاعى مطالبه شهيد نجف شجاعى

 

برادرانم، دشمنان................

 

 

 


 

به گفته های شهدا: شهيد غلام نامنى به گفته های شهدا: شهيد غلام نامنى

 

مردم، گوش كنيد، مگر نه اين................

 

 


نقل قول از: شهيد حسين ناصرى نقل قول از: شهيد حسين ناصرى

 

اميد است خودتان تمسك به قرآن كريم...............

 

 


 

به گفته های شهدا: شهيد احمد دل آرا به گفته های شهدا: شهيد احمد دل آرا

 

مردم اميد كه ................

 

 


نقل قول از: شهيد مرتضى موحدی سرحوزکی نقل قول از: شهيد مرتضى موحدی سرحوزکی

 

اگر می خواهید ...............

 

 


نقل قول از: شهيد محمد وكيلى ارگى نقل قول از: شهيد محمد وكيلى ارگى

 

سعى كنيد تا آنجا که ممکن است..............

 

 

 


 

مطالبات شهدا:  شهيد رجبعلى نودهى مطالبات شهدا: شهيد رجبعلى نودهى

 

مادرم! بر...............

 

 


به گفته های شهدا: شهيد غلامعلى محقق به گفته های شهدا: شهيد غلامعلى محقق

 

دوست دارم فرزندانم.................

 

 


به گفته های شهدا: شهيد غلام محمد پاى رنج به گفته های شهدا: شهيد غلام محمد پاى رنج

 

با قرآن .............

 

 

 


نقل قول از: شهيد سيداحمد قدم‌گاهى نقل قول از: شهيد سيداحمد قدم‌گاهى

 

شما اى برادران عزيزم و اميدهاى.............

 

 


مطالبات شهدا: شهيد عباس محزونى مطالبات شهدا: شهيد عباس محزونى

 

قرآن را كه راهنمای.............

 

 

 


اولین قبلی ۱ از ۳ بعدی آخرین