درباره ما | مطالبات شهدا | دفاع مقدس | دانشنامه | فیلم | صوت | ارتباط با ما | سایت های شفیق فکه | سیاسی | تصاویر
    صفحه نخست / مطالبات شهدا / مطالبات شهدا: علمی و آموزشی

تذكر مى دهم كه ما بايد مطالعه كنيم تذكر مى دهم كه ما بايد مطالعه كنيم

سعید شفیعی: براى همه دوستانم تذكر مى دهم كه ما بايد مطالعه كنيم در مسايل علمى و آن علم فقه و آگاهى به مسايل رساله چون در آن دنيا بهترين توشه اعمال خوب ما است و به داد ما مى رسد انشاءالله در عمل نيز چنين باشيم.

جامعه ما فردا به متخصّصین متعهد چون شما شدیدا نیاز دارد جامعه ما فردا به متخصّصین متعهد چون شما شدیدا نیاز دارد
شهید جعفر مقدم: برادران عزیز بسیجی دانش آموز! زیاد درس بخوانید چون جامعه ما فردا به متخصّصین متعهد چون شما شدیدا نیاز دارد و شما آینده سازان فردای میهن اسلامی مان هستید.
با اراده و عزمی راسخ با اراده و عزمی راسخ
شهید قدیر پناه زاده:دانش آموزان! محصلین گرامی! هرگز درس هایتان را از یاد نبرید و با اراده و عزمی راسخ، درس بخوانید تا چشم دشمنان اسلام بخصوص آن منافقان دو چهره کور شود که یقینا شما پیروزید. فان حزب الله هم الغالبون
برادران و خواهران محصل حزب اللّهی برادران و خواهران محصل حزب اللّهی
شهید علی ثناجو: پیامم به شما برادران و خواهران محصل حزب اللّهی این است که شما باید درستان را خوب بخوانید که این انقلاب در آینده به تحصیل کرده هایی مخلص چون شما احتیاج دارد.
اولین قبلی ۱ از ۱ بعدی آخرین