مطالبات شهيد : محمد اوشني
قال علي «ع» :

لا تَأ مَن عَلي نَفسِكَ صَغيرَ مَعصِيَةٍ فَلَعَلَّك مُعَذَّبُ عَلَيهِ

برگنا ه كوچك خويش ايمن مباش، چون شايد تو را بر آن عذاب كنند.

 

مطالبات

دل از كار جهان بر گيريد .

خود را از هياهو و درگيريهاي روزمره و از گرداب ورحله هلاكي كه مسائل مختلف زندگي... دور نگه داريد.

بچه ها نكند آلوده به گناهان كوچك و بزرگ شويد.

 

شعر

زدنيا و جهان دل باز داريد                           وجود خود به حق دمساز داريد

گناه و فريب ، گرداب هلاك است                  حذر از شرّ حرص و آز داريد

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 8 آبان 1395
تهیه و تنظیم: فکه ،منتخب ستارگان آسمانی
منبع : پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه شبکه ایثار