دست نوشته شهید اکبر قدیانی

                                                      

 

ما زخم خوردگان تیره ترین، سرد ترین، بلند ترین شب های جور بودیم.

. ما شلاق خوردگان یلدای ستم بودیم. اولین شعاع فجر را که دیدیم خیز گرفتیم. عاشقانه به سوی شفق دویدیم


 تا در چشمه خونین خورشید، زخم های استخوان گداز خویش را بشوییم؛ که ثابت کنیم: سرخی بالاترین رنگ است، نه سیاهی. که سیاهی می پوشد. سرخی می شوید و جلادان تاریخ را رسوا می کند
 

 

سپیده دم خونین عشق فرا رسید دوستان. ای برادر، ای خواهر، تو را فقط یک پیام، تو را فقط یک وصیت، تو را فقط آخرین حرف که، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.

 

التماس دعا دارم. اکبر قدیانی 9/2/1361

 تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 5 آبان 1395
تهیه و تنظیم: فکه ،منتخب ستارگان آسمانی
منبع : پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار