مطالبات طلبه شهيد: محمد حسين بياتي

قال علي «ع»:

لَو سَكَتَ الجاهِلُ مَا اختَلَفَ النّاسُ 

اگر نادان خاموشی مي گزيد، مردم دچار اختلاف نمی شدند.

مطالبات 

از امت شهيد پرور ميخواهم كه: دست از پيروی و اطاعت امام امت نكشيده و هميشه در هر مورد مطيع او امر ايشان باشيد.

از تفرقه و تفرقه اندازان تبری جسته و همگی در زير لوای اسلام عزيز متحد شده تا به اميد خدا و حمايت حضرت مهدی (عج الله تعالی فرجه الشريف) ريشه صدام و اربابان صدام كنده و بيت المقدس را از زير سلطه اسرائيل غاصب آزاد سازيم. از نيروهای نظامی عاجزانه خواهشمندم كه دست به دست هم داده تحت لوای ولايت فقيه ضربه به خصم پليد وارد آوريد كه برای ديگران درسی باشد.

شعر 

از تفرقه و تفرقه انداز رهيد                    در زير لوای دين هماهنگ شويد

با خصم نبرد و قدس آزاد كنيد                 درسی است به دشمنان و بر دوست نويد

طلبه شهيد: محمد حسين بياتي 

نام پدر: سيف الله

ولادت : 20/9/40 _ تهران

مسئوليت: مبلّغ _ رزمنده

شهادت :23/4/61_ شلمچه

 

 

 

تاریخ و زمان انتشار: پنج شنبه 18 آذر 1395
تهیه و تنظیم: شفیق فکه ،منتخب ستارگان آسمانی
منبع : پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار