مطالبه شهید قاسم توافقی


 

 

امت گرامى، در مجالس عمومى خصوصاً مجالس قرآن زیاد شرکت کنید.

 

 

 

 

نظر بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.