گفته های شهدا: شهید علی محمد رستگار

 

 

برادرانم، خدا یکى، دین یکى، اسلام یکى، قرآن یکى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.