مطالبات طلبه شهید امیر هوشنگ موسی رضایی

 

طلبه شهید: امیر هوشنگ موسی رضایی

نام پدر: محمود

ولادت: ۴۱/۶/۷_ تهران

مسئولیت: مبلّغ _ رزمنده

شهادت: ۶۱/۸/۲۴_سومار

 

قال الرضا علیه السلام :

انَّ الاِمامَهُ اُسُّ الاِسلام

امامت اساس اسلام است.

 

مطالبات :

از امت و مردم مسلمان پاک ایران تقاضا دارم: برای حفظ خون شهداء از امام امت جدا نشوند ، او را دعا کنند ، گوش به فرمان او باشند.

 

شعر 

همواره دعا کنید بر جان امام                   سر تا به قدم گوش به فرمان امام

از مردم پاک این تقاضا دارم                      در پیروی از خون شهیدان امام

 

روحانی شهید: امیر هوشنگ موسی رضایی 

نام پدر: محمود 

ولادت: ۷/۶/۴۱_ تهران 

مسئولیت: مبلّغ _ رزمنده

شهادت: ۲۴/۸/۶۱_سومار

 

قال الرضا علیه السلام :

انَّ الاِمامَهُ اُسُّ الاِسلام

امامت اساس اسلام است.

 

مطالبات

از امت و مردم مسلمان پاک ایران تقاضا دارم: برای حفظ خون شهداء از امام امت جدا نشوند ، او را دعا کنند ، گوش به فرمان او باشند.

 

شعر 

همواره دعا کنید بر جان امام                   سر تا به قدم گوش به فرمان امام

از مردم پاک این تقاضا دارم                      در پیروی از خون شهیدان امام

نظر بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.